Shiawase Ni Narunosa!

Author: Kumonosuke
Genres: Fantasy ,Shounen ,Smut
Status: Ongoing