School (Hanakuma Yusaku)

A oneshot from Garo 1995-10.

Author: Hanakuma Yusaku
Genres: Drama ,Sports
Status: Finished