Natsu No Rakugaki

Author: Adachi Mitsuru
Genres: Drama ,Fantasy ,GenderBender ,Harem ,Shoujo ,Shounen ,Supernatural
Status: Finished