Maria-Sama Ga Miteru Dj - Tereyana Kanojo

Pairing: Touko x Yumi

Author: Powerful Cocoa (calorie Meiko)
Genres: Shoujo ,Yuri
Status: Finished