Love Live! Dj - Kyou Dake Wa Uchi No Nicocchi

Pairing: Nico x Nozomi

Author: Tohonifun (chado)
Genres: Drama ,Shoujo ,Yuri
Status: Finished