Harta Cover Stories

Author: Fukuta Seira & Futami Hiro & Higa Fumika & Itou Senhon & Kasai Sui & Kawada Daichi & Kikuchi Mariko & Kimura Minami & Kui Ryoko & Maruyama Kaoru & Mat
Genres: Drama ,Fantasy ,GenderBender ,Webtoons
Status: Ongoing