Fire Emblem If Invisible Kingdom Comic Anthology

Author: Chikichiko, Hayase Reku, Katsura Ichiho, Kirai Yuu, Konishi Aki, Lala, Mochizuki Kazuomi, Nanaji Yuuki, Ririo (ii), Suzuka, Tonami Minato, Tsukiyama R
Genres: Comedy ,Ecchi
Status: Ongoing