Aki-chan no Iibun

A short extra story about Akinobu and how he reacts to the incident which happened in Kodomo no Iibun Mainichi Seiten series: Vol 1-2 Mainichi Seiten Vol 3-4 Kodomo wa Tomaranai Vol 5 Children's Time Vol 6-7 Kodomo no Iibun ----Aki-chan no Iibun Vol 8 Isoganaide Vol 9-10 Hanaya no Nikai de

Author: Sugano Akira
Genres: Comedy ,OneShot ,ShounenAi
Status: Ongoing