Taihen Yoku Dekimashita.

Author: Sato Zakuri
Genres: Romance ,SchoolLife ,Shoujo
Status: Ongoing