Naruto Gaiden: The Seventh Hokage

Naruto Gaiden: Nanadaime Hokage to Akairo no Hanatsuzuki (Naruto Spinoff: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring Month) is a spin-off sequel mini-series of the Naruto and part of the grand master plan of Masashi Kishimoto's "Naruto Shin Jidai Kaimaku Project" (Naruto's New Era Opening Project). The mini-series will feature the next generation of ninja, including Boruto Uzumaki, who is the son of Naruto Uzumaki, the Seventh Hokage of the Hidden Leaf Village.

Author: Kishimoto Masashi
Genres: Action ,Drama ,Fantasy ,MartialArts ,Shounen ,SuperPower ,Supernatural
Status: Ongoing