Watashi no Muchi na Watashi no Michi [duplicate]

duplicate of http://bato.to/comic/_/comics/watashi-no-muchi-na-watashi-no-michi-r16290

Author: Momono Moto
Genres: Josei ,Yuri ,Drama
Status: Ongoing